A VILÁG LEGFENNTARTHATÓBB KÉZISZAPPANJA
A VILÁGON

Fakturačné údaje

iDry SK s.r.o.
Tranovszkij 57
841 02 Bratislava
IČO: 46355944
ADÓSZÁM: SK2023341606

Číslo účtu: SK3302000000002934850753
SWIFT: SUBASKBX
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. S.r.o, vložka č. 75925/B

Pracovná doba

Od 8:00 do 20:00
Po pracovnej dobe, cez víkendy a sviatky podľa dohody.

hu_HUMagyar
Görgessen a tetejére