Adatvédelmi irányelvek

Általános információk a személyes adatok feldolgozásáról

A weboldal üzemeltetője felelős a személyes adatok kezeléséért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerint.

1. Érintett személy - a weboldal vásárlója/látogatója, üzemeltető - a webáruház üzemeltetője.

2. A személyes adatok címzettjei:

Az adatkezelő nem adja át a vevő személyes adatait harmadik félnek, kivéve az áruk vagy szolgáltatások szállítását szervező szállító céget, a könyvelő céget, illetve ellenőrzés esetén az állami hatóságokat, amelyek esetében ezek a szervezetek harmadik félnek minősülnek.

3. Az érintett köteles a valóságnak megfelelő és naprakész személyes adatokat megadni. Az érintett jogait a GDPR 3. fejezete szabályozza. Ezek közé tartozik például a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog,

valamint az adathordozhatósághoz való jog.

Személyes adatok feldolgozása sütik feldolgozása céljából

A személyes adatok sütik feldolgozása céljából történő feldolgozására a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, fentiekben meghatározott általános információk, valamint a következők vonatkoznak:

1. A személyes adatok feldolgozásának céljai: forgalomelemzés, kosár tartalma, hirdetések személyre szabása, az Ön bejelentkezési adatai, a cookie-k használatához való hozzájárulása stb. A cookie-k olyan kis mennyiségű adat, amelyet a szerverek küldenek az Ön böngészőjének. Ez utóbbi tárolja őket a felhasználó számítógépén. A böngésző ezt az adatot aztán minden egyes alkalommal visszaküldi a szervernek, amikor Ön meglátogatja a webhelyet.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához.

3. A személyes adatok megőrzési ideje - A weboldalunkon használt cookie-kat tartósságuk szempontjából két alapvető típusba sorolhatjuk. Rövid távú "munkamenet-sütik", amelyek csak ideiglenesen, és csak addig maradnak a böngészőjén, amíg be nem zárja a böngészőt, és hosszú távú "állandó sütik", amelyek hosszabb ideig vagy a manuális törlésükig maradnak az eszközén, és a sütik eszközén maradásának időtartama magának a sütinek a beállításától és a böngésző beállításaitól függ.

Személyes adatok feldolgozása megrendelés teljesítése céljából

1. Az iDry SK weboldalán keresztül történő megrendelés elküldésének feltétele, hogy a vevő megerősítse a jelen ÁSZF-hez való hozzájárulását, valamint hozzájárulását a vevő személyes adatainak a 428/2002 sz. törvény 4. szakasza (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerinti feldolgozásához. a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében.

2. Az iDry SK vállalat az adásvételi szerződés megkötése és az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a vevő személyes adatait; ezeket különösen a számla kiállítása, a megrendelés feldolgozása és a megrendelt szolgáltatás teljesítése során használja fel. Az iDry SK felelős azért, hogy a természetes személy által megadott személyes adatokat ne használják fel más célokra, különösen ne adják át harmadik személyeknek (kivéve a csomagok kézbesítését végző személyeket).

3. Az iDry SK cég természetes személy személyes adatait a következő körben kezeli: keresztnév, vezetéknév, lakóhely, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartási telefonszám, jogi személy esetében pedig személyi azonosító szám, adószám, adószám.

4. Amennyiben a Vevő a regisztráció vagy a Szolgáltatás megrendelése során jelzi, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az iDry SK-tól aktuális ajánlatokat és egyéb kereskedelmi információkat kapjon, az iDry SK ezeket a Vevő által a regisztráció vagy a Szolgáltatás megrendelése során megadott e-mail címre küldi. Az aktuális ajánlatok és kereskedelmi információk küldésének lemondását bármikor kérheti a info@idry.sk e-mail címen.

5. A személyes adatok kezelésének célja:

  • adóügyi dokumentum - számla kiállítása,
  • a szolgáltatás kézbesítése és a vevő azonosítása az előre fizetett szolgáltatás kézbesítése előtt,
  • a megrendelés visszaigazolása, a szolgáltatás kifizetése, a megrendelt szolgáltatás kézbesítése,
  • a weboldalon keresztül regisztrált személyek nyilvántartása,
  • a megrendelések és az adásvételi szerződések nyilvántartása az esetleges panaszok kezelése érdekében,
  • aktuális ajánlatok és kereskedelmi információk küldése elektronikus levélben (e-mail) a címzett beleegyezésével.

Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk, a dokumentációnk szervezeti irányelvének 7.9. pontja).

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan döntés hatálya, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

hu_HUMagyar
Görgessen a tetejére