Reklamacje i odstąpienie od umowy kupna

Instrukcje dotyczące korzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zakupu 

Sprzedawca:

iDry SK s. r. o. , Tranovského 57, Bratislava 841 02, ID No.: 46 355 944 

Konsument: osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.

1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, odebrała towar. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu mogą Państwo skorzystać z: formularza odstąpienia od umowy zawartego w niniejszym pouczeniu (strona 3), który po wypełnieniu mogą Państwo przesłać na adres e-mail: info@iDry.sk. W przypadku wysyłki towarów pocztą, prosimy o dołączenie powyższego formularza do przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli przed jego upływem wyślą Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy sprzedaży

Po odstąpieniu od umowy zakupu zwrócimy płatność za towary, za które zapłaciłeś.

Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty,

Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym.

Płatność za zakupione towary zostanie zwrócona dopiero po dostarczeniu zwróconych towarów z powrotem na nasz adres.

3. Metoda zwrotu towarów

Towar można wysłać na adres iDry SK s. r. o., Tranovského 57, Bratislava 841 02 Bratislava

Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument.

Towar powinien być zwrócony kompletny, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, najlepiej wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i o wartości, w jakiej towar został otrzymany. Jeśli zwracany towar jest niekompletny lub uszkodzony, Sprzedający może obniżyć zwracaną cenę zakupu o odpowiednią kwotę (zgodnie z § 458 (1) Kodeksu cywilnego).

4. Uszkodzone towary

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

a) W momencie dostawy przez przewoźnika:

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki u przewoźnika niezwłocznie po jej dostarczeniu (liczba paczek, integralność taśmy lub uszkodzenie paczki). Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki.

Poczta Słowacka : W przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki i stwierdzenia uszkodzenia/utraty towaru po odjeździe przewoźnika, należy złożyć reklamację najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie, w swoim urzędzie Poczty Słowackiej. Potrzebne będzie kompletne opakowanie przesyłki, faktura za towary i OP. Pracownik poczty spisze z Tobą protokół szkody oraz protokół ubiegania się o odszkodowanie.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest:

- świadczenia usługi, jeżeli świadczenie usługi zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, iż wyrażając tę zgodę traci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży po spełnieniu świadczenia w pełni, a jeżeli usługa została spełniona w pełni

- sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów zaprojektowanych specjalnie dla jednego konsumenta

- sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie

- dostarczanie treści elektronicznych w sposób inny niż na trwałym nośniku, jeżeli dostarczanie treści elektronicznych zostało zainicjowane za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażenie takiej zgody spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego na tej stronie: https://idry-sk.reklamacie.sk/

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży, wypełnij i wyślij ten formularz.

Sprzedawca:

iDry SK s. r. o., 

Tranovsky 57, 

841 02 Bratysława, 

Telefon: +421 908 774 114 ,    

E-mail: info@idry.sk

Kupujący (konsument**):

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dotyczącej tych towarów:

- Numer faktury: ________________________________________________________________

- Opis przedmiotu/usługi: _______________________________________________________

- Data otrzymania towaru: ___________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________________________

- Adres konsumentów: ________________________________________________________ 

- Numer konta bankowego/kod: ______________________________________________________ 

- Powód wycofania (opcjonalnie): ___________________________________________

Data ___________________ Podpis ____________________

*Nie przekreślać, informacje o sprzedawcy znajdują się w nagłówku dokumentu podatkowego - faktury.

** Konsument: osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie

przedmiotem jej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.

pl_PLPolski
Przewiń do góry