Stížnosti a odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy 

Prodejce:

iDry SK s. r. o. , Tranovského 57, Bratislava 841 02, IČO: 46 355 944 

Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat jednoznačným prohlášením. K tomuto účelu můžete použít: formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí tohoto oznámení (strana 3) a který po vyplnění můžete zaslat na následující e-mailovou adresu: info@iDry.sk . Pokud zasíláte zboží poštou, přiložte výše uvedený formulář do balíčku. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Po odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme platbu za zboží, které jste zaplatili.

Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od data,

když obdržíme vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Platba bude provedena bankovním převodem.

Platba za zakoupené zboží bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.

3. Způsob vrácení zboží

Zboží můžete zaslat na adresu iDry SK s. r. o., Tranovského 57, Bratislava 841 02 Bratislava.

Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Zboží by mělo být vráceno kompletní, s úplnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží přijato. Pokud je vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, může prodávající snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku).

4. Poškozené zboží

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

a) při doručení dopravcem:

Kupující je povinen zkontrolovat stav zásilky u dopravce ihned po doručení (počet balíků, neporušenost pásky, případně poškození zásilky). Kupující má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Slovenská pošta : Pokud převezmete poškozenou zásilku a zjistíte poškození/ztrátu zboží až po odjezdu dopravce, měli byste podat reklamaci nejpozději následující pracovní den po doručení na pobočce Slovenské pošty. Budete potřebovat kompletní obal zásilky, fakturu za zboží a OP. Pracovník pošty s vámi sepíše záznam o poškození a protokol o uplatnění náhrady škody.

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:

- poskytování služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta.

- prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen.

- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě stížnosti vyplňte stížnostní formulář na této stránce: https://idry-sk.reklamacie.sk/

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář.

Prodejce:

iDry SK s. r. o., 

Tranovský 57, 

841 02 Bratislava, 

Telefon: +421 908 774 114 ,    

E-mail: info@idry.sk

Kupující (spotřebitel**):

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

- Číslo faktury: ________________________________________________________________

- Popis položky/služby: _______________________________________________________

- Datum přijetí zboží: ___________________________________________________

- Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________________________

- Oslovte spotřebitele: ________________________________________________________ 

- Číslo/kód bankovního účtu: ______________________________________________________ 

- Důvod odstoupení (nepovinný): ___________________________________________

Datum ___________________ Podpis ____________________

*Neškrtejte, údaje o dodavateli najdete v záhlaví daňového dokladu - faktury.

** Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

předmět její obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

cs_CZČeština
Přejít na začátek