Polityka prywatności

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Operator strony internetowej jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO).

1. Osoba poszkodowana - kupujący/odwiedzający stronę internetową, operator - operator sklepu internetowego

2. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie udostępnia danych osobowych kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem firmy transportowej, która organizuje dostawę towarów lub usług, firmie księgowej lub organom państwowym w przypadku kontroli, w którym to przypadku podmioty te są osobami trzecimi.

3. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą, reguluje rozdział 3 RODO. Obejmują one na przykład prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

jak również prawo do przenoszenia danych.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przetwarzania plików cookie

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przetwarzania plików cookie zastosowanie mają ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone powyżej, a także:

1. cele przetwarzania danych osobowych: analiza ruchu, zawartość koszyka, personalizacja reklam, dane logowania, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie itp. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które serwery wysyłają do przeglądarki użytkownika. Ta ostatnia przechowuje je na komputerze użytkownika. Następnie przeglądarka wysyła te dane z powrotem do serwera przy każdej wizycie na stronie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Okres przechowywania danych osobowych - Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej można podzielić na dwa podstawowe typy pod względem ich trwałości. Krótkoterminowe "sesyjne pliki cookie", które są tylko tymczasowe i pozostają przechowywane w przeglądarce tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, oraz długoterminowe "trwałe pliki cookie", które pozostają przechowywane na urządzeniu przez dłuższy czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia, przy czym czas przechowywania pliku cookie na urządzeniu zależy od ustawień samego pliku cookie i ustawień przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia

1. Wysłanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej iDry SK jest uzależnione od potwierdzenia przez kupującego zgody na niniejsze OWH oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych.

2. Firma iDry SK przetwarza dane osobowe kupującego w celu zawarcia umowy kupna i wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna; wykorzystuje je w szczególności przy wystawianiu faktury, przetwarzaniu zamówienia i dostarczaniu zamówionej usługi. iDry SK odpowiada za to, aby dane osobowe przekazane przez osobę fizyczną nie były wykorzystywane do innych celów, w szczególności nie były ujawniane osobom trzecim (z wyjątkiem osób realizujących dostawę przesyłek).

3. Firma iDry SK przetwarza dane osobowe osoby fizycznej w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, a osoby prawnej także numer dowodu osobistego, numer NIP.

4. Jeżeli Kupujący zaznaczy przy rejestracji lub zamawianiu Usługi, że wyraża zgodę na otrzymywanie od iDry SK aktualnych ofert i innych informacji handlowych, iDry SK będzie je wysyłać na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji lub zamawianiu Usługi. Kupujący może w każdej chwili zażądać rezygnacji z przesyłania aktualnej oferty i informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@idry.sk.

5) Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • wystawienie dokumentu podatkowego - faktury,
  • dostawa usługi i identyfikacja kupującego przed dostawą usługi przedpłaconej,
  • potwierdzenie zamówienia, płatność za usługę, dostawa zamówionej usługi,
  • rejestry osób zarejestrowanych za pośrednictwem strony internetowej,
  • prowadzenie ewidencji zamówień i umów sprzedaży w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  • przesyłanie aktualnych ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) za zgodą adresata.

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 RODO, sekcja 7.9 w dyrektywie organizacyjnej naszej dokumentacji)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

pl_PLPolski
Przewiń do góry