Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

1. Dotčená osoba - kupující/návštěvník internetových stránek, provozovatel - provozovatel internetového obchodu.

2. Příjemci osobních údajů:

Správce neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí straně, s výjimkou přepravní společnosti, která zajišťuje dodání zboží nebo služeb, účetní společnosti nebo státním orgánům v případě kontroly, kdy jsou tyto subjekty třetími stranami.

3. Subjekt údajů je povinen poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů se řídí kapitolou 3 GDPR. Patří mezi ně například právo podat stížnost u dozorového úřadu, právo vznést námitku proti zpracování, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na opravu nebo výmaz či omezení zpracování osobních údajů,

jakož i právo na přenositelnost údajů.

Zpracování osobních údajů za účelem zpracování souborů cookie

Pro zpracování osobních údajů za účelem zpracování souborů cookie platí výše uvedené obecné informace o zpracování osobních údajů, jakož i:

1. Účely zpracování osobních údajů: analýza návštěvnosti, obsah košíku, personalizace reklam, vaše přihlašovací údaje, zda jste souhlasili s používáním souborů cookie atd. Soubory cookie jsou malá množství dat, která servery odesílají do vašeho prohlížeče. Ten je ukládá v počítači uživatele. Prohlížeč pak tyto údaje odesílá zpět na server při každé návštěvě webu.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich webových stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé "session cookies", které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé "persistent cookies", které zůstávají uloženy ve vašem zařízení po delší dobu nebo do doby, než je ručně vymažete, přičemž doba, po kterou cookie zůstává ve vašem zařízení, závisí na nastavení samotného cookie a nastavení vašeho prohlížeče.

Zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky

1. Odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek iDry SK je podmíněno potvrzením souhlasu kupujícího s těmito VOP a souhlasem se zpracováním osobních údajů kupujícího ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Společnost iDry SK zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků z kupní smlouvy; využívá je zejména při vystavení faktury, vyřízení objednávky a dodání objednané služby. Společnost iDry SK odpovídá za to, že osobní údaje poskytnuté fyzickou osobou nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou osob provádějících doručování zásilek).

3. Společnost iDry SK zpracovává osobní údaje fyzické osoby v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, a právnické osoby také IČ, DIČ, IČ DPH.

4. Pokud Kupující při registraci nebo objednávce Služby uvede, že souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek a dalších obchodních informací od společnosti iDry SK, bude mu je společnost iDry SK zasílat na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo objednávce Služby. Zasílání aktuálních nabídek a obchodních informací lze kdykoli zrušit na e-mailové adrese info@idry.sk.

5. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vystavení daňového dokladu - faktury,
  • dodání služby a identifikace kupujícího před dodáním předplacené služby,
  • potvrzení objednávky, platba za službu, dodání objednané služby,
  • záznamy o osobách registrovaných prostřednictvím webových stránek,
  • vedení evidence objednávek a prodejních smluv pro vyřizování případných reklamací,
  • zasílání aktuálních nabídek a obchodních informací elektronickou poštou (e-mailem) se souhlasem adresáta.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování (článek 22 GDPR, bod 7.9 organizační směrnice naší dokumentace).

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká.

cs_CZČeština
Přejít na začátek